Noordooster bovenmolen

Wikis > Over de polder > Molens > Noordooster bovenmolen

Uit: Notulen Waterschap Starnmeer en Kamerhop.

Archief Alkmaar.

29 … 1728
Tot Admiraal van de molenaars in plaats van de voorzitter Pieter Verweij, Jan Pietersz Pel, woont in de molen naast het Spijkerboor.

1752
Dat de vijzels en bak zijn vernieuwd.

Memorie, 19 mei 1753 en 11 mei 1754
De molenaars geordoneert de roeden van hun molens die met 1, 2, 3 en 4 gemerkt zijn, ieder week een kwart slag voort te draaijen op een boete telkens van 2 Gulden. Volgens hun instructie articel II, Sodanig dat omlaag (…) voorbij de molen komt: op ieder Zondag ‘s morgens voor 9 uure ge-extendeert of gespecificeert op bijzondere lijsten ieder jaar.

19 september 1778
Is in plaats van Pieter Auweltz Prins, overleden de 1e september 1778, tot watermolen op de moolen in de Noordoosthoek van de Starnmeer, aangestelt desselfts zoon Auwel Prins, Dog maar bij provisie tot wederzegging en langer niet.

3 juli 1805
Is geresolveerde de hoekmolen te doen vervijzelen en de togten te laten slooten.

Vergadering donderdag 29 juli 1824
De Dijkgraaf bezigt dat de werkzaamhedens omtrend het groot Amsterdamsche Kanaal zijn afgeloopen, en de gelden daarvoor geind.
Ook heeft de Dijkgraaf kennis dat door de afscheiding van het Kamerhop met de Starnmeer, privisioneel twee watermolens in de Starnmeer staan kunnen zonder malen, en dat de vooruitzichten omtrend het water zoo gunstig zijn, dat weldra een dezer molens, zijnde die van Willem de Gooijer, geheel weg zal kunnen.

Vergadering donderdag 16 juni 1825
Is geresolveerd de molen van Willem de Gooijer te Amoveren, het dienstbare daarvan voor de meer te behouden en het andere te verkopen.
Idem daar de Timmerbaas hierdoor zonder woning is om op de timmerschuur een bovenhuis voor de zelve te doen maken, echter niet hoger dan 7 Voet.

Vergadering 29 september 1825
Nog uitbesteed uit de hand van Jacob Ris, het gelijkmaken der molenwerf van Willem de Gooijer, de spetie te brengen en Egalizeren op de Oostringdijk van de pijp bij C. Maas, Zuidop, ter breedte van een (…) Tonrond.

Vergadering 22 juni 1826
De Dijkgraaf bezigt de vergadering dat door de verkoop der molen van J. Velthuis, (red. de zuidooster ondermolen) dezelve zich zonder woonhuis bevindende, ter zijner Koste een huis gebouwd voor F700,-, dat door de meer in deszelfs rekening is gebragt en door hem met 5 pl interest, jaarlijks met f50,- word afgelost.

Dat gemelde molen is verkogt aan Gerrit Sieuwers voor f1750,-, f750,- contant dat in de reekening in ontfang is gesteld en de resterende f1000,- zal blijven gevestigd op voornoemde Molen tegen 5 pl interest, dat de Molen van Willem de Gooijer na al het bruikbare voor de polder daaruit te hebben weggenomen, is verkogt aan J. Auppert, voor f600,-.

Category: Tags: