De twee spijkerboorder bruggen lagen toen nog aan weerszijden van het Noordhollands kanaal. Aan de onderzijde is de oude afwateringing van de Wester Ondermolen nog goed te zien.

Inundatie in de Tweede Wereldoorlog

Uit het Starnmeerboek overgenomen: “De polder in oorlogstijd”. Hierin wordt beschreven hoe het de Starnmeer en zijn inwoners in WOII verging, toen de polder maar liefst 2x onder water werd gezet. Een en anders is voorzien van de afbeeldingen zoals die ook in het Starnmeerboek staan, waarbij meteen de vraag rijst, welke stolp er te […]

Lees meer

Sein-gebied van de Schermerboezem, waartoe ook de zuidooster-bovenmolen en de nog bestaande seinmast toe behoorden.

Seinmolen en seinmast (uit Starnmeerboek)

Op de site staat nu het artikel: “Spijkerboor; centrum van boezempijlbeheersing” zoals deze is gepubliceerd in het Starnmeerboek uit 1993. Dit artikel gaat over het ontstaan, gebruik en uiteindelijk weer opheffen van het uit 1795 daterende sein-systeem. Met dit systeem kon vanuit 1 specifieke plek, namelijk Spijkerboor, het signaal doorgegeven worden aan een groot deel van Noord-Holland, […]

Lees meer